V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k sodelovanju pri prilagojenem upravljanju travnikov na območju presihajočih jezer in suhih travišč znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.  

Zainteresirani vlagatelji, kmetovalci, se lahko vključijo v 4 ukrepe:

Vsi pozivi in priloge so objavljeni na spletni strani Občine Pivka in Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Z izvajanjem zgoraj omenjenih ukrepov bomo skupaj z zainteresiranimi vlagatelji prispevali k ohranjanju mokrotnih in suhih travnikov na območju Krajinskega parka. S tem bomo ohranjali lastnosti območja in izboljšali stanje izbranih evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij (habitatnih tipov)  Nature 2000 (ptici pisano penico in hribskega škrjanca, metulja strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža ter habitatna tipa presihajoča jezera in vzhodna submediteranska suha travišča).

S sklenitvijo pogodb o varstvu in skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zemljišč, bomo vzpostavili ciljne površine za izboljšanje zgoraj omenjenih habitatnih tipov in vrst ter zagotovili njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vlog oziroma vključitev v ukrepe je 01. 04. 2022.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

košnja na jezerih