Krajinski park Pivška presihajoča jezera obsega 140 km2 in obsega dobro polovico občine Pivka. Park se razprostira v srednjem delu Pivške kotline, med južnim grebenom Javornikov na vzhodu in grebenom vzpetine Šilentabor ter Primož na zahodu. Meja parka na severni, vzhodni in južni strani poteka po meji občine. Zahodna meja sledi meji naravovarstvenega omrežja Nature 2000.

Območje parka delimo ožje na varstveno območje jezer, ki obsega tri prostorsko ločene dele dveh največjih presihajočih jezer (Palškega in Petelinjskega jezera) in skupine petih presihajočih jezer: Petelinjsko jezero, Palško jezero ter Malo in Veliko Zagorsko jezero, Veliko in Malo Drskovško jezero, Parsko jezero in izvir Mišnik.
Vplivno območje parka sega zunaj meja krajinskega parka in obsega del občine Pivka, ki pripada porečju reke Pivke.