Krajinski park Pivška presihajoča jezera obsega 140 km2 in obsega dobro polovico občine Pivka. Park se razprostira v srednjem delu Pivške kotline, med južnim grebenom Javornikov na vzhodu in grebenom vzpetine Šilentabor ter Primož na zahodu. Meja parka na severni, vzhodni in južni strani poteka po meji občine. Zahodna meja sledi meji naravovarstvenega omrežja Nature 2000.

Območje parka delimo na ožje varstveno območje jezer, ki obsega tri prostorsko ločene dele: ožje območje Petelinjskega jezera, ožje območje Palškega jezera in območje skupine petih presihajočih jezer (Malo in Veliko Zagorsko jezero, Veliko in Malo Drskovško jezero, Parsko jezero).

Vplivno območje parka sega zunaj meja krajinskega parka in obsega del občine Pivka, ki pripada porečju reke Pivke.