Odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč – projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA

Občina Pivka v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA odkupuje naravovarstveno pomembna kmetijska zemljišča na območju presihajočih jezer, suhih travnikov in mokrotnih travnikov znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Odkupljena zemljišča bodo namenjena uvajanju prilagojene rabe za varstvo posameznih slovensko in evropsko pomembnih vrst in življenjskih okolij Nature 2000. Občina Pivka bo nadaljnjo rabo teh zemljišč izvajala v sodelovanju z zainteresiranimi kmeti in tako zagotovila nadaljnjo rabo kmetijskih zemljišč.

Na javni poziv se lahko prijavijo lastniki ali v primeru solastnine vsi solastniki kmetijskih zemljišč na zgoraj omenjenih območjih. Občina Pivka bo na podlagi naravovarstvenih prioritet in uradnih cenitev odkupovala:

  • vseh bremen prosta zemljišča,
  • zemljišča v celotnem lastniškem deležu, ne posameznih deležev zemljišč.

Rok za oddajo vlog je 23. 01. 2023.

Podrobnejše informacije in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Pivka in Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera:

Odkup zemljišč na območju presihajočih jezer

Odkup zemljišč na območju suhih travišč 

Odkup zemljišč na mokrotnih travnikih z metuljem – strašničin mravljiščarjar 

Zainteresirani vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka.

Z javnim pozivom Občina Pivka preverja interes med lastniki po prodaji, prodaja zemljišča s prijavo na javni poziv za lastnika ni zavezujoča.

Za več informacij se lahko obrnete na sodelavce krajinskega parka v pisarni Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera (Krpanov dom), ali preko el. pošte tadej.kogovsek@pivka.si in na telefonski številki 031 868 233.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.