V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA Občina Pivka vabi zainteresirane vlagatelje k sodelovanju pri prilagojenem upravljanju travnikov – paša v zasebni lasti na območju suhih travišč znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.  

Zainteresirani vlagatelji, kmetovalci, se lahko vključijo v ukrep prilagojene paše na habitatnem tipu Vzhodna submediteranska suha travišča.

Aktivnosti v okviru pogodbe obsegajo prilagojeno pašo travnikov. Z izvajanjem omenjene aktivnosti nameravamo ohraniti suhe travnike. Istočasno se bo s tem ohranjalo varstvene cilje za evropsko pomembne vrste na območju Nature 2000 Javorniki-Snežnik in Snežnik-Pivka (ptici pisano penico in hribskega škrjanca ter metulja travniškega postavneža).

S sklenitvijo pogodb o varstvu oziroma skrbništvu, v katerih bo določen način upravljanja zasebnih zemljišč, nameravamo vzpostaviti ciljne površine za izboljšanje zadevnega habitatnega tipa in vrst ter zagotoviti njihovo primerno upravljanje.

Rok za oddajo vlog oziroma vključitev v ukrepe je 30. 06. 2022.

Za sodelovanje v javnem pozivu je potrebno oddati v celoti izpolnjeno Prilogo 5 – “Vloga na javni poziv”. 

Gradivo javnega poziva je dostopno tudi na občini Pivka in na kmetijski svetovalni službi KGZ Nova Gorica – izpostava Postojna.

Dodatne informacije o javnem pozivu dobite na Občini Pivka, na telefonski številki 05 72 10 100 pri Tadeju Kogovšku (elektronski naslov: tadej.kogovsek@pivka.si) ali pri Nini Doles (nina.doles@pivka.si).

Celotna dokumentacija s prilogami:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.