V prvi polovici marca, 11. 3., smo se srečali člani projektne ekipe projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA. Po več kot šestih mesecih rednih spletnih sestankov smo se tokrat zopet srečali v živo.

Uvodnemu, bolj administrativno vsebinskemu delu, je sledilo skupno načrtovanje izvedbenih korakov za aktivnosti do konca letošnjega poletja. Prvih 10 mesecev projekta smo se posvečali predvsem pripravi dokumentacije in pridobivanju dovoljenj. V nadaljevanju pa nas čakajo izvedbene aktivnosti in izvajanje naravovarstvenih ukrepov v sodelovanju s kmetovalci in lastniki zemljišč. Prav v teh dneh smo objavili javne pozive za izvajanje prilagojene košnje na območju presihajočih jezer in suhih travišč.

V drugi polovici leta načrtujemo obnovo kalov v Zagorju in Drskovčah. Tudi letošnjo sezono bodo na terenu strokovnjaki za vrste s Primorske fakultete (FAMNIT), ki bodo spremljali stanje posameznih vrst. V letošnjem letu smo že začeli s serijo komunikacijskih aktivnosti namenjenih lokalnemu prebivalstvu. Te aktivnosti bomo še okrepili v naslednjih mesecih.

Srečanje smo zaključili na terenu, z ogledom v projektu odkupljenih površin. Skupaj smo iskali možnosti rabe za izbrana odkupljena zemljišča.

člani projektne ekipe

Fotografija 1: partnersko srečanje.

terenski ogled-marec

Fotografija 2: terenski ogled odkupljenih zemljišč.

terenski ogled-marec

Fotografija 3: terenski ogled odkupljenih zemljišč.