Zgodovina Javorniških gozdov

Gozdovi na Pivškem so bili pred sto in več leti popolnoma drugačni kot danes.

Krajina je bila gola, z gozdovi se je gospodarilo drugače. V tistih časih se je v Javornikih še vedno bohotila Cesarjeva hoja, hiše v gozdovih, ki so sedaj prazne, so bile polne življenja.

Ali veste, da je nekoč iz Trnja v Javornike vodila železnica?

Pogled na Javorniške gozdove v preteklosti nam bo razkrila mag. Špela Koblar Habič, v torek, 5. novembra 2019, ob 19. uri, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10, Pivka.

Predavanje poteka v okviru projekta čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE.