V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA smo aprila veliko pozornosti posvetili spremembam, ki jih naslavlja nova Skupna kmetijska politika v programskem obdobju med 2023 in 2027.

Skupaj s kmetijsko svetovalno službo smo že drugo leto zapored izvedli info dneve za kmetovalce. Zagotovili smo jim individualno informiranje o novostih Skupne kmetijske politike in svetovanje o možnostih vpisa različnih ukrepov na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Podobno kot lani, je bil odziv kmetovalcev dober, sami pa smo navezali še dodatne stike, ki so vitalni za dobro upravljanje parka.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

krčitev zarasti