Zdaj pa zares!

Na sedežu Nacionalnega parka Risnjak v Bijelih vodicah pri Crnem Lugu v Gorskem Kotarju je včeraj potekal uvodni dogodek projekta Carnivora Dinarica z novinarsko konferenco.

Poleg vseh predstavnikov partnerjev v projektu so se dogodka udeležili številni novinarji iz Hrvaške in Slovenije, predstavniki pridruženih partnerjev, na primer Javne ustanove Priroda, lovci in ostali lokalni deležniki, pa tudi Mateja Simčič z RRA Zeleni kras, ki vodi soroden projekt Nature&Wildlife.

Projekt je predstavila vodja projekta Aleksandra Majić Skrbinšek z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, vsak svoj del pa tudi predstavniki posameznih partnerjev.

V delu za vprašanja novinarjev in ostalih udeležencev so partnerji dodatno pojasnjevali komunikacijske dejavnosti, namenjene npr. lovcem, aktivnosti, namenjene prebivalcem, ki živijo v območjih pojavljanja velikih zveri in podobno. Na primer za območje občine Pivka je predvidenih deset delavnic s prebivalci, pet delavnic na območju Primorsko-kraške regije še štiri delavnice, na območju Pivke in v regiji pa so načrtovane še štiri delavnice, namenjene na primer kmetom, lovcem, delavcem v občinskih upravah, ki načrtujejo rabo prostora, cenilcem škod, kmetijskim svetovalnim delavcem, veterinarjem, novinarjem ipd. Poleg tega pa bodo na projektnem območju organizirane tudi posebne delavnice za učitelje.

Uvodni dogodek, s katerim smo tudi uradno naznanili izvajanje projekta v naslednjih dveh letih, pa je bila tudi priložnost za srečanja, pogovore in navezave stikov. Tako se bomo pivški projektni sodelavci zagotovo povezali s predstavniki Javne ustanove Priroda z Reke, ki bo v goranski Stari Sušici v manjši stari graščini (ki jo bodo pravzaprav podrli in na novo zgradili) uredila interpretacijski center za velike zveri. In to v istem času, kot bomo mi v Pivki urejali naš center. V čezmejnem prostoru si delimo iste populacije zveri, namen vseh projektnih partnerjev pa je, da si bomo čezmejno delili tudi izkušnje, znanja in razne druge, koristne informacije.

Na Občini Pivka pripravljamo predlog interpretacijskega načrta za postavitev v bodočem Središču za usmerjanje in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomenu velikih zveri. Ko bo ta nared, načrtujemo podrobnejšo predstavitev projekta in načrta za širšo javnost.