V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA začenjamo s čiščenjem Udornice Ravnica.

Kraške udornice, jame, brezna in vrtače so bile v preteklosti, in so žal še vedno, večkrat prostor (ne)dovoljenega odlaganja odpadkov. V preteklosti so bile marsikatere vrtače ali udornice deponije odpadkov, ki pa niso bile ustrezno urejene.

Tako je bila tudi udornica Ravnica pri naselju Juršče od 70. let prejšnjega stoletja ena izmed »uradnih« deponij odpadkov v katero so organizirano vozili odpadke z območja Pivške kotline.

Z leti je proizvodnja odpadkov naraščala, ob tem pa je raslo tudi zavedanje o onesnaževanju z odpadki, o ranljivosti kraškega vodonosnika, ki je vir naše pitne vode, in znanje o pravilnem ravnanju z odpadki. Tako je danes organizirano odlaganje odpadkov na urejena odlagališča. Neočiščene deponije in divja odlagališča pa so še naprej potencialni onesnaževalci naše pitne vode.

Strokovnjaki z Inštituta za raziskovanje krasa (IZRK) ocenjujejo, da je v Sloveniji onesnaženih približno 2.500 jam. Med njimi naj bi bila udornica Ravnica najbolj onesnažena, saj je ob uvajanju organiziranega odvoza odpadkov delovala kot ena izmed deponij. V njej tako niso pristali le odpadki iz bližnje vasi Juršče, temveč iz širšega zaledja Pivke.

Občina Pivka in IZRK sta na ta problem že več let opozarjala pristojne organe. Aktivno reševanje problema, z izvedbo odstranjevanja odpadkov, začenjamo v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, v katerem izvajamo vrsto aktivnosti namenjenih izboljšanju stanja vrst in življenjskih okolij Nature 2000 ter kraškega vodonosnika.

Ob koncu preteklega leta je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem del, podjetjem PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o s podizvajalci. V prvem tednu novega leta je izvajalec že pričel z deli.

Odstranjevanje odpadkov je tehnično in organizacijsko zahtevno. Po mnenju krasoslovca dr. Mitje Prelovška z IZRK gre za največje čiščenje neke jame v Sloveniji, kakršnega jamarji sami ne bi zmogli. Inštitut za raziskovanje krasa sodeluje pri izvedbi čiščenja, izvaja strokovni nadzor in spremlja potek čiščenja ter količine odstranjenih odpadkov. Pred začetkom del so strokovnjaki z inštituta jamo 3D posneli, ob koncu del bodo to ponovili, kar je ena od metod spremljanja količine odstranjenega materiala iz udornice.

Odpadke v udornici odstranjujejo strojno z manjšim bagrom, odpadke nato s pomočjo žerjava dvigajo na površje, kjer jih po grobem sortiranju odlagajo v zabojnike, te pa sproti odvažajo v Center za ravnanje z odpadki Suhadole, kjer se izvaja fino sortiranje na posamezne frakcije ter predaja pooblaščenim prevzemnikom v ustrezno končno oskrbo. Pričakujemo vse vrste odpadkov, inertne, nevarne in nenevarne, izvajalec bo poskrbel, da z odstranitvijo in ustrezno končno oskrbo odpadkov iz udornice ne bodo povzročili novega okoljskega pritiska drugje.

Vrednost pogodbe znaša 402.441 evrov, strošek  bo v celoti pokrit iz sredstev projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zadovoljstvo nad tem, da bo udornica Ravnica, ki je približno 700 metrov oddaljena od vasi, deležna tako velikega posega in da bo končno, upamo, očiščena, so izrazili tudi vaščani.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.