Začeli z obnovo Napoleonovega mosta in urejanjem poti

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA poleg naravovarstvenih aktivnosti izvajamo tudi več aktivnosti namenjenih usmerjanju in informiranju obiskovalcev. V Slovenski vasi poteka obnova in nadgradnja interpretacije presihajočih jezer. Na širšem območju Krajinskega parka pa bomo v naslednjih mesecih uredili in označili več km poti, ki bodo namenjene usmerjanju obiskovalcev. S tem bomo izboljšali dostopnost na območju krajinskega parka tako za domačine kot obiskovalce.

Junija smo začeli z obnovo dotrajanega Napoleonovega mosta pri naselju Drskovče. Kamniti most s polkrožnima lokoma iz 18. stoletja je kulturni spomenik lokalnega pomena. Preko mostu poteka pot v smeri Drskovških jezer in Palčja, ki jo uporabljajo domačini za upravljanje zemljišč in obiskovalci za ogled jezer. Obokani del mostu je bil močno načet in tako potreben obnove. Pri obnovi mosta aktivno sodeluje Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Nova Gorica, ki strokovno usmerja obnovo, da bo tudi nov most čim bolj avtentičnega izgleda.

Obnovitvena dela potekajo v okviru aktivnosti urejanje in označevanje poti ter obnova mosta, ki jo izvaja podjetje Marjan Žužek s. p. s podizvajalcem, podjetje Marko Rovtar s. p.. Slednji je zadolžen za obnovo mosta in ima večletne izkušnje z gradnjo ter obnovo kamnitih objektov. Aktivnost sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.