Pelinolistna ambrozija je invazivna tujerodna vrsta rastline, ki je bila v Evropo prinesena v sredini 19. stoletja, najverjetneje s semenom črne detelje. Sprva se je širila predvsem s premiki krme za živali, v Slovenijo pa se je po drugi svetovni vojni spontano razširila tudi iz Madžarske in Hrvaške. Danes je splošno razširjena, najpogostejša pa je ob prometnicah, na odprtih peščenih površinah ter na njivah.

Negativne učinke invazivnih vrst rastlin v grobem delimo na gospodarske, zdravstvene in ekološke. Pri pelinolistni ambroziji je najizrazitejši negativni zdravstveni učinek – njen pelod je alergen in pri občutljivih ljudeh povzroča »jesenski« seneni nahod, prav tako nekaterim stik z rastlino povzroča draženje kože. Pri pojavljanju ambrozije je zaznan tudi negativni gospodarski učinek, saj je agresivna plevelna vrsta na njivah, ki lahko ob večjih gostotah izrazito zmanjša pridelek.

Pelinolistna ambrozija je od 5 cm pa tudi do več kot 2 m visoka enoletnica, ki cveti med julijem in oktobrom. Zrela semena se v okolico rastlin razširjajo od avgusta dalje. Zato je najpomembnejši ukrep preprečevanja njenega razširjanja odstranjevanje pred cvetenjem. Takrat lahko izruvane rastline enostavno kompostiramo in z odlaganjem materiala nimamo dodatnih težav. V kolikor imajo rastline že izoblikovana semena, jih je namreč potrebno oddati v sežig. Z rednim vsakoletnih odstranjevanjem pred cvetenjem, lahko posamezna nahajališča povsem sčistimo te rastlinske vrste.

Zakonodaja lastnikom zemljišč nalaga, da moramo izvajati ukrepe za zatiranje pelinolistne ambrozije (Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia – Ur. l. RS, št. 63/10), zato pozivamo vse lastnike zemljišč, na katerih so zaznali pelinolistno ambrozijo, da le-to primerno odstranijo.

Tudi v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo se lotili problematike zaznavanja, ozaveščanja in odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin (ITV). Med izvajanjem terenskega dela projektni sodelavci odkrivamo lokacije prisotnih ITV. Veseli nas dejstvo, da teh lokacij tako znotraj Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera kot širše v občini ni veliko, a to pomeni, da je zgodnji odziv ob morebitnih pojavih ITV še toliko bolj pomemben za vzdrževanje dobrega stanja.

Prav s tem namenom smo z uslužbenci podjetja Karso začeli z odstranjevanjem ambrozije na lokaciji gradnje nove kolesarske steze med Pivko in Parjami. Tam smo namreč, med čakanjem na zeleno luč na semaforju, zaznali pelinolistno ambrozijo, na njeno rastišče nas je opozorilo tudi več občanov (kar pozdravljamo in se jim na tem mestu lepo zahvaljujemo), zato smo se odločili za njeno odstranjevanje. Z lokacije smo odstranili večje količine rastlin ambrozije, ki so na lokacijo predvidoma prišle z okuženim gradbenim materialom ali okuženo gradbeno mehanizacijo. Ker smo se akcije lotili dovolj zgodaj, smo izruvane rastline oddali v kompostiranje, saj še niso tvorile semen.

Žal je na lokaciji prisotna tudi orjaška zlata rozga. Ker je odstranjevanje te ITV zahtevnejše in dolgotrajnejše, smo se letos odločili aktivnosti začeti s preprečevanjem njenega semenenja. Zaplate rastlin orjaške zlate rozge smo pokosili, odkošeno pa prav tako oddali v zeleni odrez (biološki odpadki).

Nadalje bomo obravnavano lokacijo obiskali še večkrat ter vestno preverjali pojavljanje invazivnih vrst, za pojavljanje orjaške zlate rozge pa pripravili smiseln načrt njenega odstranjevanja.

V prihodnjih mesecih bomo nadaljevali z aktivnostmi za zaznavanje, ozaveščanje širše javnosti in odstranjevanje ITV.

Več o različnih ukrepih za preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije in drugih invazivnih rastlinskih vrst si lahko preberete na povezavah: invazivne_rastline_v_kmetijstvu_2018.pdf (kgzs.si), Brosura-Invazivne-tujerodne-vrste-na-Ljubljanskem-barju.pdf (ljubljanskobarje.si) ali Invazivne tujerodne vrste » Mestna občina Ljubljana.