Konec septembra smo v Pivki prisluhnili zanimivemu predavanju o netopirjih v okviru mednarodne noči netopirjev.

V tokratnem predavanju ob mednarodni noči netopirjev, ki je potekala v okviru projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, nam je biolog in strokovnjak za netopirje, Primož Presetnik s Centra za kartografijo favne in flore, predstavil njihova zimska in poletna zatočišča na Pivškem. Na območju Občine Pivka je do sedaj zabeleženih 25 vrst, med katerimi v cerkvenih zvonikih pogosto opazujemo male podkovnjake. V Sloveniji je bilo potrjenih 32 vrst. Tako velika vrstna pestrost je posledica lege Slovenije v osrednjem delu Evrope in tako k nam sežejo tako severne kot južne vrste. Na predavanju smo izvedeli zanimivosti tudi s področja oglašanja netopirjev. Strokovnjaki namreč prepoznavajo tako prehranjevalne kot socialne klice.

V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA smo uvedli redno spremljanje populacije netopirjev na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera. Vsakoletne popise in preglede poletnih zatočišč izvajamo v sodelovanju s strokovnjaki s Centra za kartografijo favne in flore. Pri tem pa so nam v veliko pomoč lokalni ključarji in župniki, ki so nam vedno na voljo za tehnično pomoč in pričevanja o opaženih netopirjih. Tako smo s pomočjo ključarja Trnjske cerkve v letu 2022 našli pomembno zatočišče za male podkovnjake, evropsko pomembno vrsto Nature 2000.

Presetnik je v predavanju predstavil tudi prednosti izvedenih ukrepov na nekaterih cerkvenih zvonikih v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki bodo prispevali k o0hranjanju in izboljšanju populacije netopirjev na Pivškem.

Dogodek smo zaključili z večernim opazovanjem izletov netopirjev iz Graške cerkve sv. Trojice.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.