VPLIVI INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST NA BIODIVERZITETO

 

Vabimo vas na predavanje Jane Kus Veenvliet z naslovom Tujerodne rastline – najprej jih ljubimo, nato sovražimo, ki bo v četrtek, 21. februarja 2019, ob 19. uri v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, v Slovenski vasi pri Pivki.

Ljudje že stoletja prenašajo rastline z enega konca sveta na drugega in številne so postale nepogrešljiv del našega vsakdana. A med množico tujerodnih vrst, ki smo jih prinesli iz drugih krajev, so tudi takšne, ki so se ustalile v naravnem okolju, se v njem močno razširile in porušile ustaljeno ravnovesje med domorodnimi vrstami. Predavateljica bo predstavila, kako invazivne tujerodne vrste vplivajo na biotsko raznovrstnost in rabo naravnih virov ter kako lahko sami z odgovornejšim ravnanjem preprečimo njihove škodljive vplive.

Predavanje je brezplačno, prijazno vabljeni!

Predavanje poteka v okviru projekta čezmejnega sodelovanja NATURE&WILDLIFE.