Prvo aprilsko soboto smo se sodelavci projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA skupaj z vključenimi kmetovalci odpravili na ogled dobre prakse upravljanja travišč na severovzhod Slovenije.

V Halozah, gričevnati pokrajini južno od Ptuja, ki meji na Hrvaško, zadnja leta izvajajo vrsto aktivnosti namenjenih ohranjanju in obnovi travišč. Nekdaj obdelana kmetijska zemljišča, travnike in vinograde, danes vse pogosteje zamenjuje gozd. Z več projekti so uspeli obnoviti več kot 100 ha travnikov, ki jih upravljajo s pomočjo domačih kmetovalcev.

Spoznavanje Haloz smo začeli v Cirkulanah, z obiskom Etnografskega parka Cirkulane, kjer so nam predstavili vrsto aktivnosti in ukrepov za ohranjanje travišč in kmetijske krajine. Nato pa smo se podali na kmetije, kjer so nam predstavili njihovo upravljanje in izzive.

Čeprav na videz različni pokrajini, gričevnate in flišne Haloze ter uravnana in apnenčasta Zgornja Pivka, se srečujeta z nekaterimi podobnimi izzivi na področju kmetijstva, kot so zaraščanje, intenzifikacija in staranje nosilcev kmetijskih gospodarstev.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.