Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor je objavljena informacija o usposabljanju za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/nadzor_narava/strokovno_usposabljanje_2015.pdf

objavljen je tudi obrazec za prijave:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/nadzor_narava/strokovno_usposabljanje_2015_obrazec.docx

Rok za prijave je sreda, 14. oktober 2015.

Pri usposabljanju bodo imeli prednost tisti, ki jih bodo prijavili upravljalci zavarovanih območij.

Usposabljanje bo potekalo 6 dni, in sicer:

  • 4. in 5. november: teoretični del (v Ljubljani, prostori ARSO)
  • 9. do11. november: usposabljanje v Gotenici
  • 17. november: praktični del (na Bledu).

Več o naravovarstvenem nadzoruje na spetni strani: http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/narava/neposredni_nadzor_v_naravi/