Občina Pivka je eden od partnerjev projekta Interaktivni turizem za vse, projekta sodelovanja LAS v katerem sodelujejo Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Notranjska, LAS V objemu sonca, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAS Med Snežnikom in Nanosom. Za izvedbo aktivnosti projekta smo pridobili sredstva na 3. Javnem razpisu za Podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

V projektu, ki je neke vrste odgovor na nove smernice o razvoju dostopnega turizma v Evropi, nam je ponujena odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni predvsem ranljivim skupinam: gibalno oviranim osebam, slepim in slabovidnim, gluhim osebam, osebam s težavami v duševnem zdravju in starejšim. Obenem bomo v projektu nabavili nekaj nove opreme.

Vabljeni na delavnico namenjeno turističnim vodnikom z naslovom Turizem za vse, kjer bo na praktičnih primerih prikazano vodenje gluhih in naglušnih oseb, slepih in slabovidnih, gibalno oviranih oseb, starejših ter ljudi, ki težko uporabljajo in razumejo informacije.

Na delavnici bodo sodelavci Zavoda DOSTOP predstavili:

– kako vodimo po razstavi slepega ali slabovidnega obiskovalca?
– kako lahko vsebine najbolje predstavimo obiskovalcu z okvaro sluha?
– kakšni pripomočki so v muzeju na voljo za izboljšanje dostopnosti in
– kaj je treba v muzeju še prilagoditi, da bi bil ta res dostopen vsem?

Vabljeni v četrtek, 11. junija 2020, ob 17.00, v Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10, Pivka.

Delavnica je brezplačna, obvezne pa so prijave na erika.kovacic@pivka.si.
Lepo vabljeni!