01.02.2018

Mokriščem je bil namenjen tudi četrtkov večer v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, kjer smo prisluhnili predavanju biologinje dr. Jane Laganis iz novogoriškega Zavoda za varstvo narave z naslovom »Dragocenost mokrišč«. Mokrišča so reke, poplavna polja, obalni pas, jezera, tako stalna kot naša presihajoča in še druge oblike vodnih teles. So življenjski prostor velikemu številu živali in rastlin in tako pomemben element v naravi. Vloga mokrišč pa je pomembna tudi v življenju ljudi. Organizmi in rastline živeče v mokriščih čistijo naše vode, mokrišča so vodni zadrževalniki in nas tako varujejo pred poplavami, so vodni bazeni ki vplivajo na mikroklimo in nam tudi čistijo zrak in še in še…

Predavanje se je nadaljevalo z zanimivo razpravo, kjer smo se dotikali današnjih večjih onesnaževalcev mokriščnih habitatov v našem okolju.

Mokrišča so torej okrog nas, v njih je veliko življenja in so neizmerno pomembna za življenje človeka. Zato ta konec tedna, pa morda tudi v snegu, pojdimo do bližnjega jezera, reke, ribnika in se zahvalimo rastlinam in organizmom za njihovo vztrajno delo.