Tudi pri nas popisujemo Natura 2000 hrošče. Ste kakšnega srečali? Vpišite lokacijo tu.

Hrastov kozliček (Cerambyx cerdo)    Alpski kozliček (Rosalia alpina)   Bukov kozliček (Morimus funereus)
         
Rogač (Lucanus cervus) - samec/male   Rogač (Lucanus cervus) - samica/female