Novi Zavod za turizem Pivka je včeraj pripravil prvo srečanje s pivškimi turističnimi ponudniki. Vabilu se jih je odzvalo veliko, skupaj so napolnili MMC Krpanovega doma.

Zelo dobre, celo rekordne rezultate turističnega obiska v lanskem letu je najprej predstavila Erika Kovačič, na občini odgovorna za turizem. Lani smo zabeležili 10.017 gostov, ki so prenočili v naši občini in ustvarili 15.488 nočitev. V letu 2019 (predkoronsko in staro rekordno leto) je bilo pri nas 9.004 gostov, ki je ustvarilo 13.370 nočitev. V letu 2020 pa je v naši občini prespalo 4.386 gostov, ki je ustvarilo 7.299 nočitev. V letu 2021 je bilo največ gostov iz Nemčije, sledijo gosti z Nizozemske, na tretjem mestu pa so domači gosti, kar lahko pripišemo turističnim bonom. Sledijo Francozi, Italijani in Belgijci.

Sem ne štejemo gostov, ki pri nas ne prespijo. Tako je Park vojaške zgodovine lani zabeležil skoraj 40.000 obiskovalcev, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer 2.500, Center Dina Pivka pa v petih mesecih delovanja 3.300 obiskovalcev. Precej je tudi individualnih obiskovalcev v naravi, predvsem na območju našega krajinskega parka, ki jih (zaenkrat še) ne štejemo.

Prisotne je Erika seznanila z novo spletno stranjo www.visitpivka.si, na kateri lahko potencialni obiskovalec najde vse potrebne informacije o lokalnih gostinskih in nastanitvenih ponudnikih, dogajanju v Pivki, urnikih razstavišč in muzejev in možnostih pohodnih in kolesarskih izletov.

V nadaljevanju je direktorica Zavoda za turizem Jana Gržinič predstavila zaposlene in sodelavce na Zavodu, pohvalila ponudnike in Park vojaške zgodovine, ki so v zadnjih letih skupaj pripomogli k prepoznavnosti Pivke in povečanju obiska. Udeležene je seznanila z novostmi z obiska kolesarskega sejma v Milanu, o vsebinah srečanja s predstavniki turizma v Tivatu (Črna Gora) in aktualnih pripravah strategij v občini Pivki.

Pivka postaja občina prijazna starejšim in se pripravlja na proces digitalizacije. Obe strategiji sta pomembni za razvoj turistične ponudbe Pivke in aktivno vključevanje zavoda. Dotaknila se je občasnih težav lokalnega prebivalstva zaradi neprimernega odnosa obiskovalcev, skupaj bo potrebno iskati rešitve. Ravnanje z odpadki, zaščita naravnega okolja in občanov sta bili pomembni temi pogovora s ponudniki.

Eva Korbar Šabec je predstavila aktivnosti projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, zlasti tiste, ki so povezane s turistično ponudbo; ureditev vstopnih točk v Krajinski park Pivška presihajoča jezera, ureditev 60 km pohodnih in kolesarskih poti v parku, obnova Napoleonovega mostu v Drskovčah in širitev ter obnova Ekomuzeja.

Po zaključku diskusije je Dragica Jaksetič prisotne popeljala skozi Center o velikih zvereh Dina Pivka. Pomembno je, da ga ponudniki turističnih storitev spoznajo in tako lahko svojim gostom svetujejo prijeten in poučen ogled centra v času bivanja v Pivki.

Srečanje je bilo pomembno; spoznali smo katera so vprašanja in izzivi trenutne turistične ponudbe. Ugotovili smo, da bo potrebno še več komunikacije in širšega iskanja rešitev. Obdobje epidemije je spremenilo vse ; ponudnike, turiste in občane. Pomembno pa je, da je Pivka s pomočjo vseh teh, PVZ-ja in Občine začela uspešno turistično pot, ki jo je na željo vseh omenjenih potrebno tako tudi nadaljevati. Lepota narave, dobra ohranjenost okolja, pestrost kraških pojavov in muzejska ponudba so dobra osnova za to.

srečanje s ponudniki

Srečanje s turističnimi in gostinskimi ponudniki.