S sodelavci iz Triglavskega narodnega parka smo izmenjevali izkušnje obnove travišč in mokrišč.

V petek, 17. marca 2023 smo v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera na strokovni ekskurziji gostili  zaposlene v Javnem zavodu Triglavski narodni park. Predstavili smo jim delovanje krajinskega parka in projekte na katerih aktivno delujemo. Predstavili smo jim cilje projekta ReNature in načrtovane ter izvedene aktivnosti. Izmenjali smo si izkušnje, ki smo jih pridobili na podobnih projektih, ki naslavljajo problematiko zaraščanje travnikov, opuščanje kalov ali mlak, ekosistemske storitve in podnebne spremembe.

Sodelavci iz Javnega zavoda za turizem Pivka so predstavili Dina Pivka center o velikih zvereh in Učna pot na Čistilni napravi ŽIVA.

Projekt sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Republika Slovenija.