V projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA širimo mrežo kalov ali lokev ter s tem širimo življenjski prostor dvoživk. Aprila je zunanji izvajalec, Denis Žužek s. p., vzpostavil dva nova kala na pašnikih. Lokve ali kali, ki so na kraškem površju redka vodna telesa, so bili predvsem v preteklosti na pašnikih nujni. Veseli nas, da jih v naši okolici še srečamo. Zaradi vse pogostejših suš smo se odločili, da nove kale uredimo s pomočjo vgradnje folije in gline, s čimer želimo vplivati na njihovo dolgoživost.

Lokacije novih kalov smo v projektu določili s pomočjo javnega poziva, na katerega smo vabili zainteresirane kmetovalce. Z izbranimi smo nato sklenili skrbniško varstvo za nove kale, ki jih načrtujemo sedaj vključiti v redno spremljanje stanja dvoživk.

S širjenjem mreže vodnih teles ne le skrbimo za ohranjanje življenjskega prostora dvoživk, ampak tudi blažimo posledice podnebnih sprememb, kot sta suša in vročinski valovi, ki smo jim vse pogosteje priča.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.