V torek, 23. oktobra, smo v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer izpeljali odlično delavnico z naslovom Dediščina nas povezuje.

Delavnico je vodila strokovnjakinja, moderatorka in muzejska svetovalka Janja Rebolj, ki je bila nad našim ekomuzejem navdušena.

Na delavnici smo s pomočjo svetovne kavarne, moderatorske metode, ustvarili živo mrežo sodelovalnega dialoga o vprašanjih, ki so v ohranjanju kulturne dediščine v naši skupnosti pomembna.

Z udeleženci smo spoznali, da imamo na območju občine veliko žive dediščine, za kar pa se je potrebno zahvaliti aktivnim vaškim skupnostim, društvom ter posameznikom. Udeleženci smo sklenili, da bomo v prihodnje okrepili sodelovanje in poskrbeti za skupno promocijo ter z dediščino skupaj še bolje upravljali.