V Ekomuzeju v Slovenski vasi pri Pivki smo včeraj, 29. 11.,  s strokovnim posvetom zaključili projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim smo pričeli uvajati naravovarstvene ukrepe na območju krajinskega parka. V dvoletnem projektu smo se dotaknili vsebin varstva narave, kmetijstva, turizma ter zastavljene cilje dosegli in v posameznih vsebinah tudi krepko presegli. Projekt, ki ga je izvajala Občina Pivka skupaj s tremi projektnimi partnerji, je bil del 11 projektov, namenjenih za Nature 2000 na območju Slovenije, in je prejel tri milijone evropskih sredstev.

Najobsežnejši del je bil namenjen aktivnostim za obnovo in vzdrževanje tako mokrotnih kot suhih travnikov na preko 150 ha zemljišč (na 50 ha mokrotnih travnikov, skoraj 80 ha suhih travnikov in preko 30 ha pašnikov). Na naravovarstveno pomembnejših območjih smo v projektu odkupili okrog 40 ha zemljišč (po 20 ha na območju suhih travišč in mokrih travišč), ki so bila manj primerna za kmetijstvo in bodo tudi po koncu projekta namenjena ekstenzivnemu kmetovanju s ciljem ohranjanja in izboljšanja stanja določenih vrst in življenjskih prostorov Nature 2000. Ukrepe za kmetijstvo smo izvajali na več kot 150 ha in projektne cilje presegli za več kot 40 odstotkov. Pri izvajanju projekta smo aktivno sodelovali s prek 30 kmetovalci, s katerimi smo stkali dobre odnose.

Načrtovane cilje smo presegli tudi pri obnovi in vzpostavitvi novih kalov. Za življenjsko okolje dvoživk in Nature 2000 vrste veliki pupek smo poskrbeli z obnovo kalov v Zagorju, Drskovčah in Parjah, nove kale pa smo vzpostavili na pašnikih v bližini Juršč in Zagorja. Z vidika varstva narave je pomembno tudi uvajanje rednega spremljanja stanja dvoživk, netopirjev, traviščnih habitatov, metuljev in ptic, s katerim bomo ocenili kvaliteto opravljene obnove ter morebitne vplive na stanje posameznih skupin organizmov.

Na strokovnem posvetu so predstavniki projekta in strokovnjaki, vključeni v projekt, delili dosežke in aktivnosti, ki so pripomogli k ohranjanju naravne raznovrstnosti na tem območju. Med udeleženci so bili Tadej Kogovšek, vodja projekta PIVKA.KRAS.PRESIHA, mag. Klavdij Bajc iz Zavoda RS za varstvo narave, Majda Godina iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, OE Postojna, dr. Peter Glasnović iz Oddelka za biodiverziteto, FAMNIT, Univerze na Primorskem, Sara Strah iz Društva varstvenih biologov – Biodiva, Primož Presetnik iz Centra za kartografijo favne in flore ter dr. Boštjan Surina iz Prirodoslovnega muzeja Rijeka.

Na panelni razpravi so se udeleženci osredotočili na nadaljnje projektne aktivnosti ter upravljanje Krajinskega parka, ki je ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Razpravi je prisostvoval tudi Andrej Bibič, vodja sektorja za biotsko raznovrstnost na ministrstvu za naravne vire in prostor.