ReNature - logo pasica

V sredo, 19. 10. 2022, smo v okviru projekta ReNature izvedli dogodek namenjen kmetovalcem o izvajanju ukrepov za obnovo travnikov.

Dogodek je bil namenjen predstavitvi naravovarstvenih ukrepov za kmetijstvo, ki jih na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera izvajajo v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, predstavitvi projekta ReNature, ter pregledu kmetijstva na Pivškem in novostim Skupne kmetijske politike.

Udeležence dogodka, med katerimi so bili člani delovne skupine za sonaravno kmetijstvo in izvajalci pogodbenega in skrbniškega varstva v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, je pozdravil župan občine Pivka Robert Smrdelj in vodja kmetijske svetovalne službe v Postojni Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Majda Godina.

Z izvajanjem naravovarstvenih ukrepov v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA kmetje izvajajo časovno prilagojeno košnjo suhih in mokrotnih travnikov, ter prispevajo k njihovemu ohranjanju. Nadaljnje izvajanje kmetijskih ukrepov namenjenih ohranjanju mokrotnih in suhih travnikov bo tudi v novem programskem obdobju mogoče izvajati v okviru Skupne kmetijske politike, s pomočjo ukrepov Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil. Nekaj novosti KOPOP ukrepov, ki jih prinaša Skupna kmetijska politika, so predstavile predstavnice Kmetijsko svetovalne službe s Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.

Projekt ReNature sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in pripadajoča slovenska udeležba.