Ptice okoli nas v letu 2019

V lanskem letu smo skupaj opazili več kot 16.000 ptic, ki so pripadale 66 vrstam. Najštevilčnejši

so bili domači vrabci, domači golobi in velike sinice med zanimivejšimi pa so izstopali povodni kos,

veliki srakoper in krivokljun. V akciji je sodelovalo rekordnih 1442 opazovalcev. Podrobnejše

informacije o rezultatih pretekle akcije najdete TUKAJ.

 

S primerjavo podatkov o številu ptic med različnimi leti bomo lahko sklepali, ali njihovo število v

naseljih upada ali narašča. Spremembe v številu ptic pa posredno govorijo tudi o kvaliteti našega

okolja.

 

Akcija opazovanja ptic bo letos potekala v tednu od ponedeljka 21. januarja do nedelje 27.

januarja. Enkrat v tem obdobju si izberete pol ure, ko opazujete in beležite vrste in število

opaženih ptic. Za pomoč pri prepoznavanju vrst smo pripravili letak s fotografijami ptic. Več

informacij o akciji lahko najdete na spletni strani ptice.si pod zavihkom Ptice okoli nas.

 

Ptice lahko opazujete skozi okno, ob krmilnici, ali pa se odpravite na sprehod okrog doma, šole ali

vrtca. Tudi če ptic v izbranem času ne boste opazili, je to za nas pomemben podatek.

 

Svoja opažanja nam konca februarja sporočite preko spletnega obrazca, katerega najdete na

naši spletni strani oz. na tej POVEZAVI. Če nimate dostopa, lahko izpolnjen letak pošljete po

pošti na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana.

Kontaktna oseba je Tilen Basle (tilen.basle@dopps.si, 051-636-224)

Vabljeni k sodelovanju!

Ekipa KP Pivška presihajoča jezera