V sredo, 20. 09. 2023, nas je obiskal skrbnik pogodbe projekta ReNature iz Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Projekt ReNature Občina Pivka izvaja v sodelovanju s štirimi partnerji v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje EEA and Norway Grants Slovenia.

Nosilec projekta, Park Škocjanske jame, je predstavil napredek projekta ReNature, partnerji pa smo predstavili dosežene kazalnike delovnih sklopov in kaj nas še čaka do konca projekta. Na terenu smo si skupaj ogledali obnovljen travnik na območju Raven na katerem bo Občina Pivka zasadila visokodebelni sadovnjak. V nadaljevanju leta pa bomo v okviru projekta vzpostavili nove travniške površine na območju Narina. Ogledali smo si še obnove kalov, ki jih izvaja Park Škocjanske jame. Na območju naše občine bodo obnovljeni kali v Narinu, Suhorju, Bujah in Gornji Košani.

Projekt ReNature sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Republika Slovenija v višini 1.196.385,00 EUR.