Po poti čudežev narave ali EXPLORE THE WONDERNATURE, kot je tržno poimenovan nov ekoturistični proizvod, je združil naravne in kulturne posebnosti dveh čezmejnih območij, na katerih so partnerji prepoznali izjemne priložnosti za sodelovanje in povezovanje pri aktivnem ohranjanju skupne naravne dediščine za razvoj trajnostnega turizma. Privlačno zasnovana in z zeleno infrastrukturo obogatena ponudba je eden od glavnih dosežkov projekta NATURE&WILDLIFE: Doživetja narave in opazovanja divjih živali, ki so ga v okviru Programa sodelovanja INTERREG Slovenija-Hrvaška od septembra 2018 izvajali Občina Pivka, Javni zavod Snežnik, Zavod Jezerski hram, Subjekt d.o.o., Lokalna razvojna agencija PINS, Narodni park Risnjak in RRA Zeleni kras kot vodilni partner.

Nova ponudba doživljanja narave in opazovanja prostoživečihživali na območju Zelenega krasa (Primorsko-notranjska regija) v Sloveniji in Gorskega kotarja na Hrvaškem je zasnovana na izjemnih skupnih značilnostih teh dveh obmejnih območjih.To je kombinacija skrivnostne in občutljive kraške pokrajine ter neokrnjenih strnjenih gozdov severnih Dinaridov, kjer so ohranjene številne živalske vrste, med njimi vse tri vrste velikih zveri: volk, ris in medved.

Na teh naravnih posebnostih EXPLORE THE WONDERNATURE ponuja večdnevne čezmejne programe odgovornega raziskovanja in spoznavanja narave in lokalne kulture, ki jih vodijo izkušeni lokalni vodniki in strokovnjaki ali poznavalci različnih tematik (speleologije, živalstva, ornitologije, botanike, gozdarstva, rokodelstva, nesnovne kulturne dediščine,…).

Prav vodniki predstavljajo pomembno dodano vrednost nove ponudbe, katere ciljni obiskovalci so ozaveščeni ljubitelji narave, zato smo v projektu veliko aktivnosti usposabljanja in izobraževanja namenili tako turističnim vodnikom kot malim turističnim ponudnikom in lokalnim prebivalcem, ki sooblikujejo proizvod. Tako je svoje izkušnje z deležniki projekta delil vodnik opazovanj medveda na Aljaski, nastal je mini angleški slovarček izrazov opazovanja medveda, govorili smo o novih pristopih v gozdni pedagogiki, priložnostih gastronomije v widlife turizmu, se učili pletenja košar in drugih starih rokodelskih spretnosti, organizirali simpozij o pticah na Cerkniškem jezeru, prepoznavali invazivne rastline v naravi, oživljali zgodbe, ki interpretirajo dediščino itd.

V programe EXPLORE THE WONDERNATURE je vključeno opazovanje rjavega medveda kot ene najbolj karizmatičnih vrst. Posebna pozornost je bila zato v projektu namenjena razvoju odgovornega opazovanja medveda v naravnem okolju, pri čemer smo na novo uredili več točk za interpretacijo ter usposobili skupino vodnikov interpretatorjev.

V okviru projekta je bilo na novo urejenih pet opazovalnic za opazovanje medvedov (štiri v Sloveniji in ena v Risnjaku na Hrvaškem) ter opazovalnica za ptice v Zelenem viru. Nova interaktivna ornitološka učilnica na Cerkniškem jezeru omogoča sodobno interpretacijo ptic.

K spoznavanju gozdnih prebivalcev spodbujajo tematska otroška igrala na Pivškem in učna tematska pot ob gradu Snežnik v Loški dolini (delno opremljena tudi za slepe in slabovidne). Dodatne izobraževalne in ozaveščevalne vsebine pa nudita tudi dve mobilni aplikaciji Pivška jezera in Snežnik wildlife, ki obiskovalce opozarjata na zanimive točke, rastline in živali z opisi, oglašanjem živali in zgodbami. Pristen stik z naravo omogočata novi drevesni opazovalnici (hiški) v gozdu na Poljanah v Loški dolini, kjer obiskovalci lahko ostanejo sami tudi preko noči, da tako začutijo naravo in sledijo njenemu spreminjanju skozi dnevne cikle. V narodnem parku Risnjak k boljši interpretaciji velikih zveri prispeva novo urejeni interaktivni info kotiček, medtem ko bodo v Zelenem viru obiskovalce pričakale klopi za počitek in info table ter zemljevid skupne slovensko-hrvaške ponudbe.

Za prepoznavnost novega ekoturističnega proizvoda čezmejnega območja so partnerji izvedli obsežen sklop promocijskih aktivnosti. Kljub velikim omejitvam in odpovedim poslovnih turističnih dogodkov zaradi epidemioloških razmer v zadnjem letu trajanja projekta, so se uspeli v živo udeležiti treh turističnih sejmov in borz v tujini (VAKANTIEBEURS UTRECHT 2020, Nizozemska, »f.re.e« MUENCHEN 2020, Nemčija in TTG Travel Experience 2020 Rimini) ter sejma Alpe-Adria v Ljubljani, medtem ko so ostale dogodke namenjene predstavitvi nove ponudbe poslovnim javnostim (tur operaterjem in organizatorjem, medijem, fotografom) morali izvesti prek spleta. Novi ekoturistični proizvod je privlačno predstavljen v tiskani imidž brošuri in videu ter treh reportažnih oddajah, ki v tujih jezikih nagovarjajo ciljne skupine obiskovalcev.

Partnerji so o odgovornem obiskovanju narave, ki ne vznemirja njenih prebivalcev, ozaveščali tudi lokalne prebivalce. Mlajše učence štirih osnovnih šol v čezmejnem območju smo povabili k pisanju medvedjih zgodb, odrasle pa prek facebook omrežja in radia pritegnili z natečajem za najboljši blip (blog-strip) in nagradnimi vprašanji o naravnih biserih območja. S potujočo razstavo fotografij v štirih knjižnicah, ki prikazujejo lepoto narave, kulturne značilnosti in možnosti za aktivni oddih na čezmejnem območju Dinarskega krasa, se je projekt NATURE &WILDLIFE uspešno zaključil.

K trajnosti projekta bodo pripomogle smernice za oblikovanje trajnostnih turističnih proizvodov, v katerih so zbrane najpomembnejše ugotovitve, izkušnje in pridobljeno znanje v projektu. Tudi po zaključku projekta pa bosta RRA Zeleni kras in Subjekt nadaljevala z aktivnostmi za tržno pozicioniranje skupne ponudbe in vzpostavljanje poslovnega sodelovanja s turističnimi agencijami.