Skupnost zavarovanih območij narave Slovenije je bila ustanovljena leta 2011 z namenom povezovanja in sodelovanja parkov. Povezuje jih skupni interes ohranjanja narave in zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varstvom narave in kulturnega izročila ter druge rabe v slovenskih zavarovanih območjih.

Medsebojna pomoč in sodelovanje med zavarovanimi območji prispevata k prepoznavnosti in učinkovitosti upravljanja vseh zavarovanih območij skupaj in vsakega posamezno, večji prepoznavnosti zavarovanih območij v Sloveniji in tujini, poenotenju metod dela in s tem k racionalizaciji upravljanja zavarovanih območij.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera (KPPPJ) je bil ustanovljen pred enim letom (15.5.2014), zato bo za njegovo dobro upravljanje, podpora drugih, starejših in bolj izkušenih parkov neprecenljiva.

Krajinski park Pivška presihajoča jezera kot najmlajše zavarovano območje narave v Sloveniji, ponosno stopa v imenitno družbo v kateri so že: Javni zavod Triglavski narodni park, Javni zavod Kozjanski park, Javni zavod Park Škocjanske jame, Javni zavod Notranjski regijski park, Krajinski park Sečoveljske soline, Krajinski park Logarska dolina, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod Krajinski park Kolpa, Naravni rezervat Škocjanski zatok, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Javni zavod Krajinski park Strunjan.

Dogovor o pristopu novega člana Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije je s strani KPPPJ podpisal v.d. direktorja Javnega zavoda za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Organizacijska enota Krajinski park Pivška presihajoča jezera, mag. Janko Boštjančič ter ostalih enajst direktorjev zavarovanih območij v Sloveniji.

Dogodek je bil tudi družabno obarvan, gostitelji so podpisnike sporazuma in ostale prisotne popeljali tudi na bližnje Petelinjsko jezero ter jih pogostili z malico kot so jo včasih jedli kosci na jezeru.

Naravni parki, ki so združeni v skupnost, bodo v nedeljo, 24. maja 2015, ko obeležujemo Evropski dan parkov, za svoje obiskovalce na stežaj odprli svoja vrata. V vseh parkih se bo zvrstilo veliko dogodkov, večina brezplačnih.