Na kmetijskem sejmu AGRA se te dni predstavljajo tudi naravni parki Slovenije. V torek, 23. 8., sta stojnico naravnih parkov obiskala minister za okolje in prostor, Uroš Brežan in predstavnica Sektorja za naravo, mag. Suzana Zupanc Hrastar. Obisku stojnice je sledil sestanek ministra s predstavniki osmih naravnih parkov.

Naravni parki v Sloveniji se združujejo v Skupnost naravnih parkov, ki povezuje 15 naravnih parkov. Prek skupnosti parki organizirajo različne aktivnosti, kot je na primer vsakoletni kviz za šolarje, parkoslovci, ter skupaj nastopajo pri vsebinah, ki vplivajo na ohranjanje narave kot npr. Skupna kmetijska politika.

Predstavnik Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, Tadej Kogovšek, je ministra seznanil z delom parka ter izpostavil tematiko velikih zveri in povečanja škod po volkovih na Pivškem v letošnjem letu. Občina Pivka in krajinski park si prizadevata za aktivnejše reševanje omenjenih izzivov v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo ter Ministrstvom za okolje in prostor ter drugimi strokovnimi organizacijami.

Fotografije, Kajinski park Goričko.