Predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 za leto 2020 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) zaradi epidemije koronavirusa bo izvedeno na drugačen način, kot se je izvajalo v preteklih letih. Izvajalec usposabljanja bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo).

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravate vključiti v ukrep KOPOP.

Operacije ukrepa KOPOP prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti, krajine in genskih virov le, če se izvajajo. Zato vas vabimo, da se v letu 2020 vključite v operacije, v katere so novi vstopi še mogoči, saj bodo tako z vašo pomočjo dosegle svoj namen. V letu 2020 se lahko vključite v naslednje operacije ukrepa KOPOP:

– Posebni traviščni habitati;
– Traviščni habitati metuljev;
– Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov;
– Steljniki;
– Vodni viri;
– Ohranjanje habitatov strmih travnikov;
– Grbinasti travniki;
– Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri;
– Planinska paša;
– Visokodebelni travniški sadovnjaki;
– Ohranjanje mejic;
– Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje;
– Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Za usposabljanje je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA na enega od razpoložljivih terminov, in sicer 25. 5. 2020, 1. 6. 2020 ali 8. 6. 2020. Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom, tako da IZPOLNITE ELEKTRONSKO PRIJAVNICO na https://www.1ka.si/a/280203.