Valentinov večer so mame, stare mame in tudi kakšna bodoča mama, preživele z upokojeno profesorico angleškega in ruskega jezika, publicistko, didaktičarko ter zbirateljico ljudskega izročila Dušico Kunaver. Namen predavanja je bilo svetovanje o vzgoji otrok in kako jim pomagati pri učenju.

Ogrela nas je s prisrčnim pripovedovanjem starogrških zgodovinskih zgodb, iz katerih je spretno pletla nit o načinu vzgoje in vrednotah človeka, ki se v 2500 letih resnično še niso spremenile in si tako danes starši in družba še vedno želimo vzgojiti človeka, ki bo samozavesten, govorno spreten in bo znal iz množice informacij izločiti bistvo ter na tak način ohranjal in delil pridobljeno znanje.

Skozi predavanje smo sledili 3 delni metodi učenja, ko iz množice informacij izluščiš bistvo in  v tretjem koraku zopet širiš informacijo vendar s pomočjo lastnih govornih sposobnosti. Predavateljica, ki želi kompleksnost učenja približati otrokom, staršem in javnosti, vnaša v teoretična izhodišča ogromno izkustvenih pripetljajev in plastičnih razlag. Tako zgoraj omenjeno metodo prikaže z zanimivim lažje razumljivim prikazom »sadje-sirup-sok«.

 Z enostavnim in plastičnim primerom se je metoda hitro shranila v poslušalčeve misli. »Sadje« je prispodoba za množico informacij, ki jih zaznavamo, vendar sadje brez predelave ne zdrži dolgo časa, in prav tako tudi naše prejete informacije ne. Sadje zato predelamo v »sirup« in to je npr. plonk listek oz. izvleček, ki ga sestavljajo najpomembnejše informacije-besede. V zadnji fazi pa sirup z vodo zmešamo v »sok«, ki predstavlja uporabo znanja oz. izluščenih informacij katere pa sami oplemenitimo z veščino izražanja.

V zadnjem delu smo na primeru učenja angleškega jezika spoznali nekaj metod učenja jezika in se seznanili z zelo uporabnimi pripomočki učenja angleške slovnice, ki jih ga. Kunaver razvija kot pomoč pri učenju jezika in temeljijo na številnih letih izkušenj.

Na koncu je predavateljica spodbudila starše, naj se z otrokom pogovarjajo, mu pokažejo da obstaja tudi prostor za počitek, mu pomagajo pri učenju in skupaj z njim planirajo šolske obveznosti ter naj ga sprejmejo takšnega kot je in spodbujajo v stvareh v katerih je uspešen.

Dušica Kunaver bo v našo družbo prišla spet med zimskimi počitnicami, ko se bodo v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer odvijale delavnice z raznovrstno vsebino. V petek, 3. marca bo potekala delavnica Učim se učiti, na katero so vabljeni tako šolarji, kot tudi njihovi starši in stari starši. Na praktičnih primerih se bodo lahko naučili učinkovite metode učenja, ki jo je razvila gospa Dušica.

Delavnica je brezplačna, lepo vabljeni!