V mesecu juniju so kmetje na Pivškem občutili močan porast napadov volkov na drobnico in govedo. Napade volkov so zabeležili na pašnikih 10 kmetij v bližini vasi Trnje, Slovenska vas in Palčje. Kot pravijo kmetje in strokovnjaki z Zavoda za gozdove so prve napade beležili že zgodaj spomladi, ko je bil dosežen nivo škodnih primerov za oddajo zahteve za izredni odstrel.

Na območju Zgornje Pivke so bili v preteklih letih napadi redki in območje je pozitivno odstopalo po primerih škod med drugimi območji Slovenije. Kmetje so aktivno sodelovali s strokovnjaki in izvajali različne ukrepe varstva pred velikimi zvermi, čemur pripisujemo manjše primere škod vse do letošnjega leta. Letos spomladi pa so se začeli pojavljati pogosti napadi tako na drobnico, ki je največkrat plen volkov, kot tudi na mladi govedi, ki je bila do sedaj precej redkejši plen. Število napadov je še posebej naraslo v juniju, ko se vrstijo skoraj vsak dan.

Prizadeti kmetje so se v ponedeljek, 27. 6., sestali z županom Občine Pivka, vodjo krajinskega parka in vodjo kmetijske svetovalne službe. Na sestanku so kmetje predstavili problematiko močnega porasta zaznanih napadov in se dogovorili za sodelovanje pri iskanju učinkovitih rešitev. Tako kmetje kot strokovnjaki pa opozarjajo tudi na skrb naraščajočo škodo po divjadi (jelenjadi in divjih prašičih), ki se pojavlja na travnikih in pašnikih, kjer divjad popase večino najboljše krme.

Občina Pivka in Krajinski park Pivška presihajoča jezera si aktivno prizadevata za učinkovitejše reševanje problematike velikih zveri in druge divjadi ter upravljanje populacije volkov in tekoč potek postopkov. Ključno je iskanje rešitev za zmanjševanje škodnih primerov, zato občina spodbuja in sodeluje v projektih namenjenih oblikovanju ukrepov za varstvo pred velikimi zvermi in sodeluje pri komunikacijskih aktivnostih, plod katerega je tudi nov center o velikih zvereh DINA v Pivki. Center DINA omogoča obiskovalcem realističen vpogled v svet velikih zveri in pripomore k razumevanju problematike sobivanja. Občina Pivka pa je in bo še posebej apelirala na pristojne institucije, predvsem na Ministrstvo za kmetijstvo ter Ministrstvo za okolje in prostor, da na strokovnih podlagah ter skladno z veljavnimi predpisanimi postopki reagirajo odgovorno, hitro in učinkovito in tako pripomorejo k zmanjšanju škode kmetom ter manjšemu poseganju v populacijo zavarovanih velikih zveri.

pašnik z živali