Krajinski park Pivška presihajoča jezera v sodelovanju z Društvom Modro nebo vabi na predavanje Mateja Kržiča z naslovom Podzemna povezava Pivške kotline in Cerkniškega ter Loškega polja ter priložnosti in ovire za razvoj jamskega turizma v občini Pivka.

Predavanje bo v četrtek, 14. decembra ob 19. uri v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer. Vstop je prost, prijazno vabljeni!

Z odkritjem in raziskavami jame Obrh Čolniči na izvirih Cerkniškega jezera med leti 2007 in 2013 in odkritjem in raziskavami jame Mali Obrh v izviru Malega Obrha v Loški dolini v letu 2017 smo pridobili nove podatke o podzemnih povezavah med Pivško kotlino ter Cerkniškim in Loškim poljem. Povezanost vodnih tokov iz “kulturne na divjo stran Javornikov” med drugim posredno vpliva na kvaliteto pitne vode na obeh straneh Javornikov, saj so tudi zdajšnja vodna zajetja Pivške kotline na “divji strani”, odpadne in deloma prečiščene odpadne vode iz čistilnih naprav, ki jih spuščamo v podzemlje pa ne poznajo občinskih meja.

Predstavil vam bom tudi svoj pogled, geografa, dolgoletnega jamskega vodnika in jamarja na priložnosti ion ovire za razvoj jamskega turizma v občini Pivka, ki sem ga oblikoval tudi preko terenskega dela v jamah na območju občine Pivka.