Podpisana pogodba za obnovo in dograditev Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer.

Župan Občine Pivka, Robert Smrdelj, in direktor Komunale Sežana, Andrej Prunk, sta danes, 16. 12. 2022, podpisala pogodbo za obnovo in razširitev Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi.

Dela bodo obsegala dozidavo prizidka obstoječemu Ekomuzeju, obnovo obstoječega objekta, ureditev zunanje okolice Ekomuzeja in obrtniška dela. Omenjeno investicijo v okvirni vrednosti 700.000 evrov Občina Pivka izvaja v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Del sredstev bo občina zagotovila iz lastnega proračuna.

Izvedba del je bila po javnem razpisu zaupana podjetju KOMUNALA SEŽANA d. d., ki ima bogate izkušnjami s področja gradnje objektov.

Ekomuzej Pivških presihajočih jezer je osrednja točka vstopa v Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Ekomuzej in park obišče veliko število obiskovalcev, med njimi pa je precej večjih organiziranih skupin, katerih vodenje skozi razstavo je v obstoječem Ekomuzeju predstavljalo izziv in zahtevalo dobro usklajenost med vodniki. Večje število ljudi smo sprejemali na ploščadi pred Ekomuzejem, kar je bilo predvsem v času deževnega vremena zelo neugodno. Zaradi omenjenih organizacijskih izzivov smo se odločili za razširitev objekta.

Po izgradnji prizidka, ureditvi zunanjih površin in obnovi muzeja, bo urejena večja sprejemna soba za obiskovalce, uredili pa bomo tudi dodatne površine namenjene nadgradnji vsebine. V novem Ekomuzeju, ki bo zaživel predvidoma jeseni leta 2023, bo obiskovalec izvedel vse o našem parku, Pivških presihajočih jezerih, posameznih evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrstah Nature 2000 in aktivnostih, ki jih v KP Pivška presihajoča jezera izvajamo z namenom ohranjanja biotske pestrosti, vrstno pestrih travnikov, rastlinskih in živalskih vrst na Pivškem.

Izvajalec bo z deli začel v začetku januarja 2023 in jih zaključil do poletja 2023. Gradbenim delom bo sledilo še urejanje interpretacije v novem Ekomuzeju.

Ponovno odprtje Ekomuzeja načrtujemo jeseni 2023.