Jeseni Občina Pivka zaključuje dvoletni projekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, s katerim smo v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera začeli z izvajanjem naravovarstvenih vsebin. S serijo objav želimo predstaviti ključne rezultate. V nadaljevanju predstavljamo prvi rezultat – ODKUP ZEMLJIŠČ NA PRESIHAJOČIH JEZERIH.

V obdobju dveh let je Občina Pivka odkupila 22 ha naravovarstveno pomembnih kmetijskih zemljišč na območju presihajočih jezer. Obseg odkupljenih zemljišč obsega 23 zemljišč, ki smo jih odkupili od 11 različnih lastnikov.

  • Nakup smo usmerili na zemljišča, ki so z vidika varstva narave najbolj pomembna za ohranjanje lastnosti mokrotnih travnikov v krajinskem parku in so za kmetijstvo manj zanimiva (prioritetno Petelinjsko in Palško jezero).
  • Cene odkupov so bile določene na podlagi uradnih cenitev za posamezna zemljišča.
  • Večino zemljišč smo odkupili od lastnikov, ki se ne ukvarjajo več s kmetijstvom in nimajo več interesa po upravljanju teh zemljišč.
  • Kmetijska zemljišča so bila preko javnih pozivov oddana zainteresiranim kmetom, ki bodo pod določenimi naravovarstvenimi pogoji v prihodnje skrbeli za ta zemljišča, ki so prioritetno namenjena varstvu narave.

Ob zaključku izvajanja aktivnosti se zahvaljujemo lastnikom zemljišč, ki so se odločili za prodajo kmetijskih zemljišč na presihajočih jezerih in s tem pomembno prispevali k varstvu narave na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.