Kraško površje z vodoprepustnimi kamninami, nizko samočistilno sposobnostjo podzemnih voda in velikim številom jam in brezen je občutljivo na človekovo delovanje. Še posebej velik pritisk in nepredvidljivost predstavljajo odpadki odloženi v jamah ali breznih. Občina Pivka in Krajinski park Pivška presihajoča jezera sta v letošnjem letu aktivno pristopila k naslavljanju omenjenega problema in skupaj z izvajalci izvedla najobsežnejše čiščenje jame v Sloveniji, jame Ravnica, in odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz Matijeve jame.

Naslavljanje problema odloženih odpadkov v jamah in breznih nadaljujemo. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, v sodelovanju z jamarskimi društvi, bo v oktobru organiziral preglede jam na območju KP Pivška presihajoča jezera in popis onesnaženosti jam.

Preglede in popise jam bodo izvajali jamarji iz Jamarskega društva Rakek in Društvo za raziskovanje jam Ljubljana. Več ekip jamarjev obeh jamarskih društev bo v naslednjih tednih popisalo okrog 40 jam, ki so zaradi preteklih pregledov ali bližine poti ocenjene kot potencialno onesnažene.

Jamarski društvi bosta poskrbeli tudi za čiščenje vsaj dveh jam, ki jih bomo izbrali na podlagi pregleda in popisa.

Drskovška golobina.