V občini Pivka v spomladanskem času poteka tradicionalna čistilna akcija. Pri akciji sodelujejo vsa naselja v občini in tako nam s skupnimi močmi uspe okolico počistiti in olepšati.

Opažamo, da smo v vseh minulih akcijah uspešno očistili večino divjih odlagališč, zima in burja pa seveda tudi naredita svoje, tako da brez pobiranja odpadkov ne gre. Žal pa se še vedno najdejo tudi takšni, ki še vedno malomarno odvržejo odpadke. 

Pri akciji je sodelovala tudi ekipa našega krajinskega parka. Podali smo se na obrežje Petelinjskega jezera in uredili lepe razgledne točke. Tam bomo postavili tudi kakšno klopco, tako da bodo obiskovalci jezera še bolj doživeto občudovali lepoto jezera. Pri akciji nam je zelo pomagal tudi naš župan Robert Smrdelj.