Krajinski park Pivška presihajoča jezera

in

Fotoklub SUŠEC Ilirska Bistrica

razpisujeta

fotografski natečaj

»PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2019«

Splošni pogoji in pravila natečaja

1.

Organizator natečaja »PIVŠKA PRESIHAJOČA JEZERA 2019« je Krajinski park Pivška presihajoča jezera v sodelovanju s Fotoklubom SUŠEC Ilirska Bistrica.

2.

Fotografski natečaj poteka do 30. 6. 2019.

 

3.

Na natečaj se lahko prijavijo ljubitelji fotografije vseh starosti iz Slovenije in tujine.

4.

Temi natečaja sta:

  1. »Raznolikost Pivških presihajočih jezer«,
  2. »Kraški ovčar – slovenska avtohtona pasma psov« – nastanek fotografije lokacijsko NI OMEJEN – fotografije so lahko posnete kjerkoli.

5.

Pogoji za sodelovanje na natečaju:

–          fotografije ne smejo biti posnete pred 30. 6. 2017,

–          fotografije na 1. temo naj bodo posnete znotraj meja Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera,  sodeluje pa se lahko tudi s fotografijami ostalih petih Pivških jezer, ki ležijo zunaj meja parka,

–          nastanek fotografij na 2. temo lokacijsko ni omejena – fotografije so lahko posnete kjerkoli,

–          oddana dela morajo biti avtorjeva last,

–          vse oddane fotografije morajo biti ustrezno poimenovane:

Zaporedna št. fotografije_Ime_Priimek_Naziv_Fotografije

Npr. (01_Janez_Novak_Dobro_jutro_ob_Pivki).

 

6.

Prijava ter oddaja fotografij:

–          priporočamo uporabo spletne aplikacije za pošiljanje datotek »We Transfer« – https://wetransfer.com/ na elektronski naslov pivskajezera@gmail.com ali

–          preko elektronske pošte na naslov pivskajezera@gmail.com  (zadeva: Natečaj »Pivška presihajoča jezera 2019« oddaja fotografij),

–          rok za oddajo del je petek, 30. junij 2019 do 24:00,

–          k  vsaki fotografiji mora avtor priložiti prijavnico (objavljena ob najavi natečaja).

 

7.

Vsak udeleženec lahko na vsako razpisano temo odda največ 10 fotografij, ki so posnete znotraj časovnih omejitev trajanja natečaja.

 

8.

Tehnični pogoji oddanih fotografij:

 

–          sprejemali bomo le digitalne fotografije v .jpg formatu v razmerju 2:3 in 3:4,

–          oddane fotografije morajo biti v resoluciji, ki omogoča povečavo 30x40cm pri 300dpi,

–          oddane fotografije so lahko posnete v barvni ali črno-beli tehniki,

–          fotografije za razstavo se bodo tiskale v formatu 30×40 cm.

 

Naknadna/računalniška obdelava fotografij:

–          dovoljeni so osnovni popravki z računalniškimi programi (kadre, kontrast, ostrina, korekcija barv),

–          več od osnovnih popravkov kot na primer (HDR, fotomontaže …) na oddanih delih NI DOVOLJENO uporabiti.

 

Dovoljena je kreativna raba fotografske optike (zoom efekt, …) in bliskavice.

 

Fotografije, ki ne bodo ustrezale zgoraj navedenim tehničnim pogojem bodo izločene in ne bodo ocenjene.

 

9.

Vsak avtor s prijavo ter oddajo fotografij zagotavlja, da so oddana dela njegovo avtorsko delo. Organizator ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zlorabo avtorskih pravic, ki ostajajo neodtuljiva pravica in dolžnost vsakega sodelujočega.

 

10.

Vsak avtor ohrani avtorske pravice za svoja dela. Avtor organizatorjem dovoljuje uporabo oddanih del brez denarnega ali drugega nadomestila za potrebe razstave (katalog, foto CD, predstavitev fotografij na zaključni razstavi, predstavitev fotografij na internetni strani organizatorjev natečaja, uporaba fotografij za promocijske namene krajinskega parka).

 

11.

 

Štiričlanska strokovna žirija v sestavi:

  1. Marjan Artnak, MF,
  2. Stanko Lovrič, KMF,
  3. Zdravko Turk, F1,
  4. Špela Habič, predsednica strokovnega sveta Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera,

bo prispele fotografije ocenila po pravilih FZS.

 

Avtorji najbolje ocenjenih fotografij na vsako temo bodo prejeli denarne nagrade:

  • 1. mesto 200 €
  • 2. mesto 100 €
  • 3. mesto 50 €

 

Izmed vseh fotografij bo žirija izbrala ustrezno število del,  ki bodo uvrščena v projekcijo ter ustrezno število del, ki bodo razstavljena na zaključni prireditvi.

12.

Člani strokovne žirije ne morejo sodelovati na natečaju.

 

13.

Odločitev strokovne žirije je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

 

14.

Avtorji izbranih in nagrajenih del bodo do 31. 8. 2019 na elektronski naslov prejeli obvestilo o rezultatih.

 

Seznam nagrajenih in izbranih del bo objavljen na spletni strani Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera in Fotokluba Sušec.

 

15.

Projekcija sprejetih del in odprtje razstave izbranih del ter podelitev nagrad bodo potekali na zaključni prireditvi, predvidoma v septembru 2019.

 

16.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite pri organizatorjih natečaja:

Fotoklub SUŠEC, Stojan Spetič stojan.spetic@gmail.com in Andrej Udovič andrej.fotoklubsusec@gmail.com .

Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Erika Kovačič, tel: 051 68 26 68 el. naslov: erika.kovacic@pivka.si

 

17.

Avtor s prijavo na natečaj sprejema in se strinja z vsemi pogoji razpisa.

 

 

Pivka, 24. maj 2018

 

Krajinski park Pivška presihajoča jezera                                                                              Foto klub Sušec Ilirska Bistrica