Včeraj je v Ekomuzeju predaval geograf, krasoslovec in geomorfolog iz oddelka za geografijo Ljubljanske filozofske fakultete izr. prof. dr. Uroš Stepišnik.

S predavanjem »Kako so nastala Pivška presihajoča jezera« je udeležencem predstavil najnovejše rezultate 3 letne raziskave, ki bodo v kratkem izšli v avtorjevi monografiji. S pomočjo novih orodij je raziskoval kraško površje in dna jezerskih kotanj.

Tako je ugotovil, da imamo v zaledju veliko podobnih kotanj kot so naša jezera, vendar le-te niso ojezerjene.

Presihajoča jezera se med seboj razlikujejo po globini ilovnate zapolnitve v dnu jezera, kar priča o tem, da so jezera drugače nastajala in da je območje Pivških presihajočih jezer preplet zanimivih pojavov na nizkem krasu.

Profesor Stepišnik ima v načrtu še veliko raziskav na našem območju in veselimo se novih zanimivih odkritij.

 

UroÅ¡ StepiÅ¡nik v ekomuzeju