Spoštovani,

v okviru projekta CULTURECOVERY: Varstvo in obnova nesnovne kulturne dediščine v Evropi želimo opredeliti skupno transnacionalno strategijo za ohranitev in obnovo nesnovne kulturne dediščine z ekomuzeji kot lokalnimi nosilci nesnovne kulturne dediščine.

Vabimo vas na delavnico

»NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN LOKALNA IDENTITETA« projekta Culturecovery,

ki bo v četrtek, 19. aprila 2018, v Krpanovem domu v Pivki, Prečna ulica 1, 6257 Pivka

Verena Vidrih Perko, sedanja Gorenjka, Kraševka po rodu, maturantka postojnske gimnazije, publicistka in pesnica, je arheologinja z doktoratom znanosti iz rimske arheologije. V Angliji, Češkem in ZDA se je izobraževala na področjih dediščine in muzeologije. Iz te je doktorirala pri prof.Tomislavu Šoli na Univerzi v Zagrebu. Zaposlena je kot kustosinja arheologinja v Gorenjskem muzeju v Kranju. Je avtorica in vodja več razstav ter avtorica številnih strokovnih del. Je pobudnica in soustanoviteljica doktorskega študija heritologije na Univerzi v Ljubljani.

Z Vereno Vidrih Perko bomo spregovorili o pomenu kulturne dediščine ter ohranjanju lokalne identitete. Izvedeli bomo, kaj razumemo s pojmom nesnovna kulturna dediščina ter kdo so njeni nosilci.

Vabljeni vsi prebivalci občine Pivka, ki želite prispevati k predstavitvi in ohranitvi naše kulturne dediščine.

Vstop prost!