Nature & wildlife

Vabimo vas, da se nam pridružite na uvodnem srečanju projekta NATURE&WILDLIFE: doživetja narave in opazovanja divjih živali.

Srečanje bo potekalo v četrtek, 14. februarja 2019, v Jezerskem hramu, Dolenje Jezero 1e, 1380 Cerknica, od 11.00 do 12.30 ure. Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite najkasneje do torka, 12. februarja 2019, na e- naslov: polona@rra-zk.si ali na telefonsko številko 00386 (0)40 165 554.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo.

 Program

–          Uvodni pozdravi: Marko Rupar, župan Občine Cerknica; Tereza Černigoj, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), Skupni sekretariat programa Interreg Slovenija-Hrvaška; Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras

–          Predstavitev projekta: Mateja Simčič, vodja projekta ter projektni partnerji

–          Gorski kotar in pomen čezmejnega povezovanja za naravovarstveni turizem: Petar Hrg, Turistična zajednica Delnice

–          Doživetja narave kot eden od vodilnih produktov slovenskega turizma: Maša Klemenčič, Slovenska turistična organizacija

–          Razprava in zaključek dogodka s pogostitvijo

Dogodek bo potekal v hrvaškem in slovenskem jeziku.

PROJEKT: NATURE&WILDLIFE: doživetja narave in opazovanja divjih živali

V območju severnega Dinarskega krasa razvijamo čezmejno turistično destinacijo turizma doživljanja narave in opazovanja divjih živali. Turizem doživljanja narave je povezan s prostoživečimi živalmi, rastlinami in njihovimi življenjskimi okolji.

Največ zanimanja za medveda

Območje Dinarskega krasa je eno redkih območij v Evropi, kjer so ohranjene vse tri velike zveri – ris, medved, volk. To veliko naravno bogastvo prinaša temu območju vrsto priložnosti, ki jih bomo udejanjali v smeri trajnostnega turizma. Izboljšanje infrastrukture za obiskovalce in izobraževanje sta ključni nalogi, katerih dosežki bodo omogočili kakovostno nadgradnjo turističnega produkta Doživetja v naravi. Posebno pozornost bomo namenili medvedu, za katerega je med obiskovalci največ zanimanja – poseben izziv pa je v produkt povezati še druga zanimiva in inovativna doživetja. Skupaj s turističnimi organizacijami bomo novi produkt Doživetja v naravi tudi aktivno promovirali na tujih trgih.

Naravi prijazen turizem

S projektom želimo širše prispevati k uveljavljanju naravi prijaznega turizma. Tako bomo z organizacijo in povezovanjem deležnikov zagotavljali praktičen doprinos k politikam na nacionalni ravni kot tudi k boljšim turističnim praksam. Projekt je namreč še posebej aktualen za Slovenijo, saj je v pripravi pravna ureditev ogledovanja živali v njihovem naravnem okolju. Na osnovi konkretnih izkušenj projekta pa bomo izdelali tudi priporočila za oblikovanje trajnostnega produkta opazovanja divjih živali.

Partnerji projekta NATURE&WILDLIFE

RRA Zeleni kras, d.o.o., Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik, Jezerski hram, Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica, Javna ustanova  Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS d.o.o. iz Skrada in Reška razvojna agencija Porin d.o.o. Pridruženi partnerji so Woodland Ways Ltd in The World Owl Trust iz Velike Britanije, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.