Društvo Drobnovratnik je v okviru projekta »Spoznavanje Pivških presihajočih jezer s kolesi«, razpisalo natečaj za izdelke iz lesa.

Namen natečaja je spodbuditi oblikovanje in rabo izdelkov iz domačih vrst lesa ter tako povečati poznavanje in pomen lesa kot materiala v vsakdanjem življenju. Z izvedbo natečaja želijo dodatno spodbuditi razvoj oz. nastanek uporabnih, okrasnih in označevalnih izdelkov iz lesa.

Izdelki naj bodo vsebinsko povezani z naravnimi znamenitostmi, biotsko pestrostjo ali/in kulturno-etnološko dediščino Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Rok za oddajo je 8. maj 2015. Več informacij na spletni strani društva www.drobnovratnik.si.

Vabljeni k sodelovanju!