Nastaja nov čezmejni turistični proizvod doživetja narave

V Pivki smo včeraj (16 .10.) simbolično predali namenu nova interpretativna igrala na temo prebivalcev gozda. Igrala so del tematske poti Pivška presihajoča jezera in so bila delno financirana iz projekta čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška NATURE&WILDLIFE: doživetja narave in opazovanje divjih živali.

Dogodka so se udeležili predstavniki projektnih partnerjev, različni deležniki projekta ter predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v okviru katere se vodi tudi program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška po besedah Tadeja Baškoviča, vodje skupnega sekretariata (SVRK), sodi med najuspešnejše čezmejne programe v Evropi, tudi glede črpanja sredstev,  kar je dokaz visoke potrebe po skupnem reševanju izzivov tega čezmejnega prostora. Predstavnik hrvaških partnerjev projekta Miljenko Gašparac, iz Narodnega parka Risnjak, je izpostavil številne projekte EU, v katerih je NP Risnjak v preteklih letih sodeloval in ki so jim prinesli ne le znatne materialne koristi pač pa spletli tudi  trdno partnersko mrežo. Gostitelj dogodka župan Občine Pivka Robert Smrdelj je ob odprtju igral prav tako poudaril pozitivno vlogo čezmejnega povezovanja s Hrvaško.

Gre za sedem sklopov otroških igral iz naravnih materialov, ki podajajo delčke zgodbe o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera in s svojo edinstvenostjo vabijo otroke k igri. Postavljena so v Pivki, Palčju, Trnju ter pri Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Namenjena so tako domačinom kot najmlajšim obiskovalcem parka, ki lahko gozdne prebivalce spoznavajo ob urjenju v spretnosti in igri. »Igrala pri Krpanovem domu bodo tudi pestra dopolnitev prihodnjega središča za ozaveščanje o velikih zvereh, ki ga bo v okviru drugega projekta čezmejnega sodelovanja (Carnivora Dinarica) v Krpanovem domu uredila Občina Pivka«, je povedala koordinatorica tega projekta Dragica Jaksetič iz Občine Pivka.

Cilj projekta NATURE&WILDLIFE je oblikovati trajnostni turistični proizvoda doživetja narave na dinarskem krasu. Partnerji zaključujejo z urejanjem majhnih investicij v zeleno infrastrukturo, kot so opazovalnice za medvede in druge divje živali, učne interpretacijske poti, interaktivna ornitološka učilnica ter drevesni hiški za opazovanje prostoživečih živali, ki bodo osnova novega proizvoda doživetja narave. Glavno vlogo bodo imeli lokalni vodniki in vodniki specialisti, ki bodo naravo in odnos lokalnih prebivalcev do narave obiskovalcem interpretirali, jim jo pomagali razumeti in varovati. »Prav zato je bilo v projektu za interpretacijo dediščine že usposobljenih več lokalnih vodnikov, ki bodo z novim znanjem in izkušnjami klasične ture v naravi spreminjali v raziskovalna doživetja kraške pokrajine«, je poudarila Mateja Simčič, vodja projekta iz RRA Zeleni kras.

Čezmejni projekt programa Interreg Slovenija – Hrvaška  NATURE & WILIDLIFE traja 30 mesecev in se konča februarja 2021. Vreden je približno 983.000 evrov,  iz programa Interreg Slovenija–Hrvaška je pridobljenih 85 odstotkov te vsote. Vodilni partner projekta je RRA Zeleni kras, ostali partnerji pa so Občina Pivka, Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik,  Jezerski hram – Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Cerknica, Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Lokalna razvojna agencija PINS iz Skrada ter Subjekt d.o.o. z Reke.

Eden od sklopov interpretativnih igral na tematski poti PivÅ¡ka presihajoča jezera je sestavljen iz brloga, v katerem spi medved, drevesne kroÅ¡nje, v kateri se skriva ris in modre plezalne mreže, ki spominja na reko Pivko. Foto: Simon Avsec Podnapis: Nova igrala na tematski poti PivÅ¡ka presihajoča jezera so simbolično predali namenu Tadej BaÅ¡kovič iz SVRK, župan Robert Smrdelj, koordinatorica projekta Erika Kovačič in otroci iz Osnovne Å¡ole Pivka.