Krajinski park Pivška presihajoča jezera obeležuje 10. obletnico ustanovitve.
Ob tej priložnosti vabimo na voden ogled Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer, skupaj s fotografsko razstavo, ki prikazuje ključne dogodke v krajinskem parku v zadnjih desetih letih.
Lepo vabljeni