Povprečna svetovna temperatura v letu 2023 je bila že 1,5 °C nad predindustrijsko vrednostjo in pričakujemo, da bo leto 2024 morda še toplejše.

Temperaturne rekorde spremljajo vremenski ekstremi – neurja, suše, požari in poplave, kar povzroča spremembe v delovanju in sestavi ekosistemov ter negativne družbeno-gospodarske učinke tudi v Sloveniji.

Zato blaženje podnebnih sprememb in hkratno prilagajanje na že spremenjeno podnebje postaja ne le okoljska temveč tudi gospodarska nuja.

Slovenija potrebuje celovit pristop k obvladovanju podnebnih sprememb, ki vključuje tako zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov kot prilagajanje, spodbujanje trajnostnega razvoja, ozaveščenosti prebivalstva ter sodelovanje na mednarodni ravni.

 

Predavanje bo v ponedeljek, 8. aprila, ob 19. uri, v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, v Slovenski vasi.

Dr. Lučka Kajfež Bogataj je cenjena znanstvenica, ki je postavila temelje raziskovanja podnebnih sprememb v Sloveniji.

Kot članica Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) je leta 2007 prejela Nobelovo nagrado za mir.

Poleg svojega strokovnega dela je aktivna tudi v javnosti, kjer sodeluje v javnih debatah, predavanjih ter piše knjige o podnebnih spremembah. Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja, med drugim red za zasluge Republike Slovenije.

 

Predavanje poteka v okviru projekta ReNature, ki ga sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Republika Slovenija v višini 1.196.385,00 EUR.