𝐌𝐨𝐝𝐫𝐢𝐧𝐨𝐯𝐢 𝐯𝐞𝐜̌𝐞𝐫𝐢  𝐬𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐚𝐣 𝐯 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐨𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧𝐞𝐦 𝐄𝐤𝐨𝐦𝐮𝐳𝐞𝐣𝐮 𝐏𝐢𝐯𝐬̌𝐤𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐡𝐚𝐣𝐨𝐜̌𝐢𝐡 𝐣𝐞𝐳𝐞𝐫.
Na predavanju bomo izvedeli, da suhi kraški travniki predstavljajo vrstno eno najbolj bogatih rastišč v Evropi.
V večini primerov so nastali kot posledica tisočletnega delovanja človeka, ki je s tradicionalno rabo ustvarjal in vzdrževal njihovo veliko biotsko pestrost.
V zadnjih desetletjih pa nam naravna in kulturna dediščina suhih travnikov izginja pred očmi zaradi opuščanja njihove tradicionalne rabe.
O njihovem nastanku, pestrosti in ogroženosti nam bo govoril dr. Boštjan Surina iz Prirodoslovnega muzeja na Reki.
𝐕𝐚𝐛𝐥𝐣𝐞𝐧𝐢 𝐯 𝐜̌𝐞𝐭𝐫𝐭𝐞𝐤, 𝟏𝟓. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫𝐣𝐚, 𝐨𝐛 𝟏𝟗.𝟎𝟎 𝐯 𝐄𝐤𝐨𝐦𝐮𝐳𝐞𝐣 𝐏𝐢𝐯𝐬̌𝐤𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐡𝐚𝐣𝐨𝐜̌𝐢𝐡 𝐣𝐞𝐳𝐞𝐫, 𝐒𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤𝐚 𝐯𝐚𝐬 𝟏𝟎, 𝐏𝐢𝐯𝐤𝐚.
𝐕𝐬𝐭𝐨𝐩 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭.
Predavanje poteka v okviru projekta ReNature, ki ga sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Republika Slovenija v višini 1.196.385,00 EUR.