Junijski potep je potekal v okolici Petelinjskega jezera, kjer smo izmed rastlin občudovali celo paleto zavarovanih vrst – celolistni srobot, ilirski meček, sibirisko peruniko,… med pticami pa opazili poljskega škrjanca, rjavega srakoperja ter veliko znanih ptic, ki pa so nam zbežale izpred objektiva…