Krajinski park Pivška presihajoča jezera in Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ob svetovnem dnevu voda, vabita na predavanje z naslovom
KAKO SE PRETAKAJO VODE V PIVŠKEM PODZEMLJU?
Predavanje bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 19. uri, Krpanovem domu v Pivki.
Raziskovalci Inštituta s hidrogeološkimi raziskavami v Zgornji Pivški kotlini izboljšujejo poznavanje kraškega vodonosnika, ki napaja reko Pivko, in njegove povezave z vodonosnikom Javorniki.
V ta namen so namestili mrežo avtomatskih postaj, ki beležijo nivo vode, električno prevodnost in temperaturo vode. Zbrani podatki bodo omogočili izdelavo hidrološkega modela regije, hkrati pa je mogoče opisati hidrološki režim in vodno bilanco treh presihajočih jezer.
Dr. Cyril Mayaud, raziskovalec z Inštituta, nam bo predstavil izsledke projekta »Karakterizacija kraških vodonosnikov v regionalnem in lokalnem merilu: primer zaledja vodnega vira Malni« (ARRS št. L7-2630). Inštitut izvaja hidrogeološke raziskave v Zgornji Pivški kotlini in v Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera.
Predavanje bo brezplačno, lepo vabljeni!