Vabljeni na predavanje

Kako čiste(jše) so jame na Pivškem?,

v sredo 10. 01. 2024, ob 17. uri v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, Slovenska vas 10.

Mineva leto dni, ko smo na območju parka začeli z najobsežnejšim čiščenjem jame v Sloveniji – jame Ravnica. Žal pa so odpadki v preteklosti večkrat pristali tudi v manjših jamah in breznih. Zato nas je zanimalo, kako onesnažene so ostale jame na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Sredin dogodek je namenjen predstavitvi popisa onesnaženosti jam na območju krajinskega parka, ki ga je v preteklem letu izvedel Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, v sodelovanju z Jamarskim društvom Rakek in Društvom za raziskovanje jam Ljubljana. Predstavniki omenjenih jamarskih društev bodo predstavili tudi izvedeni akciji čiščenja kar petih jam na območju parka. Te akcije so rezultat dobrega sodelovanja krajinskega parka z Inštitutom za raziskovanje krasa in jamarji.