Kaj bi brez narave? – Premislimo in se ponovno povežimo

Od petka, 20. maja, do nedelje, 29. maja 2022 bomo obeležili teden slovenskih naravnih parkov. Obiščite nas, pripravili smo številne dogodke za vse spoznavanja narave željne obiskovalce. Slovenski naravni parki so prav gotovo izjemne lokacije, ki ponujajo raznolike možnosti za z naravo povezana doživetja.

logotip skupnosti naravnih parkov Slovenije V mesecu maju praznujemo Evropski dan parkov (24. 5.), ki smo ga tudi letos nadgradili  v že tradicionalni teden slovenskih naravnih parkov. Upravljavci zavarovanih območij smo za obiskovalce pripravili več kot 35 dogodkov v zavarovanih območjih narave (parkih) po vsej Sloveniji. Vabimo vas, da nas obiščete in začutite najbolj ohranjene dele slovenske narave. Ponujamo vam veslanje skozi ljubezensko zgodbo o nastanku Cerkniškega jezera, grajski kino pod zvezdami Kozjanskega in Goričkega, izobraževalne sprehode po poteh Debelega rtiča, Strunjana, Logarske doline, Ljubljanskega barja, zabavne in poučne delavnice za otroke v Bohinju  – to je le nekaj dogodkov, ki jih pripravljamo za spoznavanja narave željne obiskovalce.

Letošnje praznovanje Evropskega dne parkov poteka pod sloganom »Eno z naravo – premisli in se ponovno poveži«. Postavlja nam vprašanje »Kaj bi brez narave?«. Stik z naravo ima pozitiven vpliv na zdravje ljudi – ustvarja dobro počutje, pozitivno prispeva k javnemu zdravju in spodbuja aktiven življenjski slog. Prav čas pandemije nas je ponovno opomnil, kakšno življenjsko okolje potrebujemo, da smo bolj zdravi in se bolje počutimo. Tako so mnoge od nas v preteklih dveh letih prav zavarovana območja narave, parki, javne in druge dostopne zelene površine ponovno bolj močno povezali z naravo.

Slovenije se že dolgo drži sloves urejene, lepe in z ohranjeno naravo bogate države. Naravni parki so tista območja, kjer so naravne vrednote, biotska raznovrstnost in krajinska pestrost še posebej izraziti. To so območja z največjo pestrostjo živih organizmov. Z urejeno infrastrukturo za obiskovalce in vključevanjem v lokalne turistične produkte ponujajo številne možnosti za doživetja, povezana z naravo.

Od leta 2011 so upravljavci zavarovanih območij povezani v Skupnost naravnih parkov Slovenije. 15 upravljavcev povezuje skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave, kulturnega izročila in na drugi strani različnih dejavnosti znotraj zavarovanih območij.

V naravi bodimo čim manj moteči obiskovalci, ki v prostor ničesar ne prinašamo in iz njega ničesar ne odnašamo. Ničesar, kar ni shranjeno v nas samih ali na posnetku v našem telefonu ali fotoaparatu.

 

V Krajinskem parku Pivška presihajoč jezera bomo teden slovenskih naravnih parkov obeležili s Pohodom od kala do presihajočih jezer, v soboto 21. 5., ob dnevu Nature 2000.

Seznam načrtovanih dogodkov v slovenskih naravnih parkih v Tednu slovenskih naravnih parkov najdete na spodnji povezavi.

Seznam načrtovanih dogodkov_po dnevih

  

DODATNE INFORMACIJE

Skupnost naravnih parkov Slovenije je nastala leta 2011 in danes združuje petnajst upravljavcev zavarovanih območij. Povezuje nas skupni interes ohranjanja narave, zagotavljanja ravnovesja med učinkovitim varovanjem narave, kulturnega izročila in na drugi strani različnih dejavnosti znotraj zavarovanih območij. Zavarovana območja oziroma parki, tudi rezervati, pa niso območja, kjer bi bil človeku vstop prepovedan. To so le območja, kjer je potreben tehten in temeljit premislek ob vsakršni človekovi dejavnosti, tudi turizmu.

Poznamo širša zavarovana območja, kamor sodijo narodni park, regijski parki in krajinski parki, ter ožja zavarovana območja, kamor sodijo strogi naravni rezervati, naravni rezervati in naravni spomeniki. Trenutno imamo v Sloveniji 50 naravnih parkov  (1 nacionalni, 3 regijske in 46 krajinskih), 56 naravnih rezervatov, en strogi naravni rezervat ter 1.161 naravnih spomenikov. Zavarovana območja narave pokrivajo 13 % Slovenije in predstavljajo ene najvrednejših delov naše domovine.

Več informacij tudi na spletni strani Skupnosti naravnih parkov Slovenije na povezavi.

Predstavitvena brošura Naravni parki Slovenije.  

Kontakti Naravni parki Slovenije.

 

Poleg Evropskega dneva parkov (24. maj) in nanj vezanega Tedna slovenskih naravnih parkov v maju praznujemo še številne druge, z biotsko raznovrstnostjo povezane dni.

– 20. maj – Svetovni dan čebel

– 21. maj – dan Nature 2000, obenem pa tudi 18 let Nature 2000 v Sloveniji

Več: 18 let Nature 2000 v Sloveniji – NATURA2000

in vezanega programa LIFE, ki letos praznuje 30 let 30 let programa LIFE in Nature 2000 v EU – NATURA2000

  • maj – dan biotske raznovrstnosti

 

Prispevek v imenu Skupnosti naravnih parkov je pripravil letošnji predsedujoči park skupnosti – Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

vabilo na pohod 21. 5. 2022